صندوق رفاه دانشجویان(وام شهریه)

الف:شرایط و مقررات دریافت وام

1-عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد(به استثنای کار دانشجویی)

2-سپردن سند تعهد محضری باضامن کارمند یا بازنشسته (کسانیکه در نیمسالهای قبل سند تعهد محضری سپردند نیازی به ارائه سند تعهد محضری مجدد ندارند)

3-انجام ثبت نام و انتخاب واحد حداقل به تعداد 12 واحد درسی

4-مشروط نبودن در نیمسال قبل (معدل دوره کارشناسی کمتر از 12 و کارشناسی ارشد کمتر از 14 نباشد)

5-هر دانشجو در دوره کارشناسی حداکثر 4 ترم و در دوره کارشناسی ارشد 2 ترم میتواند از وام شهریه استفاده نماید.

6-زمان شروع اقساط 9 ماه بعد از پایان تحصیل می باشد.

7-به دانشجو در ترم آخر وام تعلق نمیگیرد.

9-آخرین مهلت تحویل مدارک تا پایان انتخاب واحد می باشد.

 

ب:مدارک مورد نیاز وام شهریه جهت ارائه به امور دانشجویی

1-فتوکپی کارت دانشجویی                      4-فتوکپی شناسنامه ضامن

2-فتوکپی شناسنامه دانشجو                   5-فتوکپی حکم کارگزینی ضامن

3-فتوکپی کارت ملی دانشجو                    6-فتوکپی کارت ملی ضامن

دانشجویانی که شرایط فوق را دارند جهت تشکیل پرونده به مسئول امور دانشجویی مرکز آقای کاردگرمراجعه نمایند. ضمنا جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.

 

بازگشت به صفحه اصلی